Daisy-software

De Daisy-software is gratis en kan geïnstalleerd worden op elke laptop of pc. Je kan ze aanvragen bij Luisterpunt, of zelf downloaden (AMIS-software voor Windows of Olearia voor Mac - Engelstalige websites).

Deze software heeft dezelfde voordelen als de Daisy-speler. Enkel de mobiliteit van de Daisy-spelers ontbreekt.