Android

Daisy-online-boeken op een Android-toestel afspelen

 Als je beschikt over een Android apparaat kan je Daisy-online-boeken Daisy-online-boeken streamen en downloaden via de gratis Nederlandstalige anderslezen-app. Hiervoor heb je geen computer nodig maar wel toegang tot internet.  Daarnaast kan je met een computer boeken eerst downloaden om ze dan via een kabel of SD-kaart op je toestel te plaatsen. In dat geval kan je jouw boeken afspelen vanuit de toestel-boekenplank van de anderslezen-app.
 

anderslezen-app

Installatie

 • Open de Google Play Store
 • Druk op de zoekknop rechtsboven. Linksboven verschijnt een zoekveld. Typ anderslezen als één zoekwoord. Druk op de knop installeren en vervolgens op accepteren. De applicatie wordt gedownload. Na installatie is de Anderslezen-app zichtbaar op 1 van de beginschermen.

App openen

 • Open de Anderslezen-app door op het icoontje Anderslezen te drukken in het beginscherm
 • Een loginscherm met 2 invulvelden verschijnt wanneer je de app de eerste keer opent. In het eerste invulveld, gebruikersnaam, vul je jouw Luisterpunt-lenersnummer in. In het tweede invulveld, wachtwoord, vul je jouw geboortedatum in de vorm dd-mm-jjjj, bv. 24-03-1975, net zoals bij Mijn Luisterpunt. Druk op Aanmelden om jouw Anderslezen-boekenplank te laden. Het duurt even voor de app jouw boekenplank laadt. Inloggen met een andere account kan via het instellingenscherm van de app.

Beschrijving app

De app bestaat uit 4 onderdelen: de boekenplanken en het berichtenscherm, de speler, de navigatieschermen en het instellingenscherm.
 
Je start met lezen door een boek te kiezen in een van de boekenplanken. Een boek opent in de speler. Via de speler kan je op een klassieke manier navigeren met Daisy-knoppen of direct gaan naar een plaats in het boek via één van de navigatieschermen. Via het instellingenscherm kan je bepaalde voorkeuren in de app aanpassen. De opbouw van alle schermen roteert mee als je jouw toestel draait van landschap- naar portretmodus en omgekeerd.
 
We geven een beschrijving scherm per scherm.
 

Boekenplanken en berichtenscherm

Na inloggen in de app kom je terecht op één van de boekenplanken. De app bevat 2 boekenplanken en een berichtenscherm. Je schakelt tussen deze schermen via de navigatiebalk bovenaan. De navigatiebalk bevat van links naar rechts: Anderslezen, Toestel en Berichten.
 
De boekenplanken bevatten elk een lijst van publicaties en het berichtenscherm kan dienstberichten bevatten van Anderslezen of van uitgevers. De Anderslezen-boekenplank bevat onder meer de Daisy-online-boeken die je momenteel leent bij de bib. Daarnaast bevat deze lijst audiokranten of tijdschriften waarvoor je een abonnement hebt bij Kamelego vzw of Transkript vzw. Je opent een publicatie op de boekenplank door er op te drukken.
 
Elk boek op één van de boekenplanken bevat volgende informatie:
 • Links een afbeelding van een boek met geluidsgolfjes.
 • Rechts van de afbeelding de titel, bv. Mijn zus woont in het donker
 • Onder de titel de auteur, bv. Emy Geyskens en Kolet Janssen
 • Op de Anderslezen-boekenplank staat onder de auteur een wereldbol om aan te geven dat je het boek kan streamen
 • Als je de publicatie nog niet hebt geopend staat rechts van de titel een tekstlabel 'nieuw'
Bij de boekenplanken bevat de app rechtsboven een wijzigen-knop die links staat van de instellingen-knop.
 
Druk op de wijzigen-knop om acties uit te voeren op de lijst met boeken. Je kan één of meerdere boeken selecteren door ze aan te klikken. Links verschijnt een vinkje per geselecteerd boek. Druk een tweede keer om de selectie van een publicatie ongedaan te maken. Kies in de balk linksboven voor 'verwijder lokale kopie' om een publicatie van de toestel-boekenplank te verwijderen of een gedownload boek van de Anderslezen-boekenplank te verwijderen. Je kiest voor de optie 'inleveren' in het midden van de balk om boeken in te leveren. Door publicaties in te leveren komt ruimte vrij om nieuwe boeken toe te voegen. Je kan maximum 5 gelijktijdige Daisy-online-boeken van Luisterpunt op jouw boekenplank houden. Je kan in de balk bovenaan rechts kiezen voor 'downloaden' om het geselecteerde boek te dowloaden. Bij het item dat aan het downloaden is verandert de wereldbol in een grijze neerwaartse pijl. Wanneer een boek klaar is wordt de pijl rood. Je kan uit de wijzigen-modus terugkeren met de Android-terug-toets als je geen actie wilt uitvoeren. De functie 'verwijder lokale kopie' is beschikbaar op de Anderslezen- en toestelboekenplank. Inleveren en en downloaden is alleen beschikbaar op de Anderslezen-boekenplank en werkt dus alleen wanneer je verbonden bent met het internet.
 
Wanneer je Daisy-online-boeken via Mijn Luisterpunt, via de uitleendienst of via kabel of SD-kaart toevoegt kan je de boekenplank vernieuwen door bovenaan de lijst van de boekenplank een neerwaartse veegbeweging te maken of door rechtsboven op nog meer opties te drukken en in de keuzelijst te drukken op Refresh.
 

Speler

Druk op een boek in de Anderslezen-boekenplank of Toestel-boekenplank om het boek af te spelen.
 
Met het Anderslezen-logo linksboven kan je de speler verlaten en terugkeren naar jouw boekenplank. Helemaal rechts vind je 4 knoppen terug:
 • Leessnelheid: hiermee laat je de stem sneller of trager voorlezen.
 • Navigatie: hiermee opent je een nieuw scherm met verschillende manieren om door het boek te bladeren.
 • Bladwijzer toevoegen: hiermee kun je tijdens het afspelen een bladwijzer plaatsen als je later wilt terugkeren naar die locatie in het boek. De app doet zelf een naamsuggestie voor de bladwijzer. Pas deze titel aan indien nodig.
 • Nog meer opties. Met deze knop krijg je een keuzemenu waarbij je kan kiezen tussen Instellingen en Zoeken.
 • De instellingen beschrijven we straks. 
 • Met de Zoeken-functie kan je zoeken in de tekstweergave van het boek. Het grootste deel van het scherm in de speler bevat de visuele weergave van het boek. Voor Luisterpunt-boeken is dat in 99% van de gevallen een boek met structuur zonder de volledige tekst van het boek. Je kan de weergave van deze structuur aanpassen aan je wensen via het instellingenscherm. De structuur scrolt mee met je vorderingen in het boek.
Onder deze knoppenbalk staat links hoever je reeds bent in het boek, dan een schuine streep en de totale speelduur van het boek. In het midden staat de titel van het boek en de huidige titel in de structuur van het boek dat voorgelezen wordt. Rechts staat het huidige navigatie-niveau, bv. niveau 1. De navigatiebalk onderaan bevat 5 Daisy-navigatie-knoppen.
 
Uiterst links en rechts vind je de knoppen vorige en volgende om respectievelijk terug te keren of voorwaarts te navigeren in het boek. Links en rechts van de middelste knop vind je de niveau lager en niveau hoger knoppen om de eenheid aan te duiden waarmee je wil navigeren. Afhankelijk van het boek kan dit gaan van niveau 1 tot en met niveau 6. Je kan ook navigeren op pagina, zin, 5 seconden, 30 seconden en 2 minuten. Helemaal in het midden heb je een afspeelknop waarmee je het boek verder afspeelt of pauzeert.
 
De speler onthoudt voor elk boek waar je de vorige keer stopte met lezen en hervat vanaf dit punt het lezen. Een boek speelt automatisch af wanneer je de speler opent.

Navigatieschermen

Druk op de navigatieknop in de speler om het navigatiescherm te openen.
 
In de balk bovenaan kan je kiezen tussen 3 verschillende methodes om te navigeren naar een bepaalde plaats in het boek. Van links naar rechts zijn dit titel, pagina en bladwijzer.
 
 • Druk op titel om een inhoudstafel te krijgen met alle navigeerbare hoofding in het Daisy-boek. Per hoofding staat links uitgelijnd de titel, gevolgd door de tijdsduur van de audio die bij dat element behoort en rechts het niveau. Druk op de gewenste hoofding om het boek af te spelen vanaf die titel.
 • Druk op pagina om een lijst met paginanummers te krijgen. Druk op de gewenste pagina om het boek af te spelen vanaf die pagina.
 • Druk op bladwijzers om een overzicht te krijgen van de bladwijzers die je maakte in dit Daisy-boek. Druk op de gewenste bladwijzer om het boek af te spelen vanaf die bladwijzer.

Instellingenscherm

Met uitzondering van het berichtenscherm vind je steeds op alle schermen helemaal rechtsboven de knop nog-meer-opties die een keuzelijst opent met de optie Instellingen. Druk op Instellingen om het instellingenscherm te openen.

Het instellingenscherm is opgedeeld in volgende titels: Visueel, speler, Boekenplank en Systeem.
 
Bij visuele instellingen kan je de tekstweergave van de structuur van het boek in de speler aanpassen. Druk op Tekstkleur, Tekstgrootte, Lettertype, Achtergrondkleur en Regelafstand om de nodige aanpassingen te doen. Indien je een tekst leest met synthetische spraak, zoals bv. de audiokrant, kan je de tekst volgen met karaoke-lezen. Daarbij licht de voorgelezen zin of het voorgelezen woord op via een gekleurde tekstmarkering die je kan kiezen bij Kleur Tekstmarkering.
 
Bij spelerinstellingen kan je kiezen om afbeeldingen wel of niet weer te geven in een Daisy-boek. Daisy-online-boeken van Luisterpunt bevatten geen afbeeldingen.
 
Bij boekenplank instellingen kan je een andere account ingeven via Gebruikersgegevens. De Anderlezen-app kan maar 1 account tegelijkertijd openen. Daarnaast kan je kiezen tussen een grote of kleine weergave van titels op de boekenplank. Boekenplank sorteren bied je 4 verschillende manieren om publicaties te sorteren: op meest recent, op titel, op auteur of op offline beschikbaarheid.
 
Na het aanpassen van de instellingen kan je op de Android-terugknop drukken om terug te keren naar je vorig scherm.

Boeken downloaden op computer en kopiëren naar intern geheugen Android-toestel of SD-kaart

Ga naar Mijn Luisterpunt en download het boek op je computer. Je hoeft het ZIP-bestand niet uit te pakken.
 
Verbind je Android apparaat met je computer via kabel om toegang te krijgen tot het intern geheugen van het apparaat. Als je beschikt over een SD-kaartlezer kan je ook via SD-kaart werken als je Android toestel automatisch een downloadmap aanmaakt op je SD-kaart.
 
De Anderslezen-app zoekt naar Daisy-boeken in de map download op je intern geheugen of in je SD-kaart. Je dient dus naar deze folder jouw boeken in ZIP-formaat te kopiëren. Dit kan via Windows Verkenner of via Finder op een Mac en met gebruik van de sneltoetscombinaties CTRL + C om te kopiëren en CTRL + V om te plakken. De Mac-alternatieven zijn Appletoets + C en Appletoets + V.