Eureka Foundation

Geeft ondersteuning en stimulans aan personen met een project rond leerstoornissen.

  • Stimuleert gelijke kansen door studiebeurzen en financiële hulp.
  • Bevordert innovatie in preventie en aanpak van leerstoornissen.
  • Ondersteunt de projecten van Eureka Onderwijs en Die-’s-Lekti-kus.
  • Zet aan tot wetenschappelijk onderzoek met praktijkgerichte toepassingen.

www.eurekafoundation.be