Software

Tot nu toe waren ADIBoeken speciaal aangepast voor de software van Kurzweil 3000 en Sprint. Er bestonden A-versies die volledig leesklaar waren, en B-boeken, waarbij de voorleessoftware nog wat fouten vertoonde.

In de loop van dit schooljaar worden alle ADIBoeken software-onafhankelijk. Je kan ze dan gebruiken met elke software die deze aangepaste PDF’s kan lezen. Het worden ook allemaal A-versies.

Wil je weten wat er precies kan gedaan worden met een ADIBoek en Kurzweil of Sprint?
Bekijk de stap-voor-stap-fiches van ADIBib.