Wie?

ADIBib is er alleen voor lagere en middelbare school-leerlingen:

  • met een attest dyslexie (ernstige leesproblemen)
  • met een attest dyspraxie (ernstige schrijfproblemen)
  • met een attest GON (geïntegreerd onderwijs)
  • in het buitengewoon onderwijs: type 1, 3, 4, 6 of 7

ADIBib kan alleen gebruikt worden door kinderen in het buitengewoon onderwijs, kinderen met GON-attest en kinderen met een attest dyslexie of dyspraxie. Het kind moet in het bezit zijn van de gedrukte versie van de boeken.
 

Jij, als begeleider, kan een boek bestellen dat al op de lijst staat of een aanvraag doen voor een nieuw boek. Andere begeleiders of ouders mogen dat ook doen.
De bestelling is leerlinggebonden: op het formulier moet je altijd de naam van de leerling en de school vermelden.

ADIBib is gratis. Het departement onderwijs subsidieert ADIBib en de Vlaamse educatieve uitgeverijen stellen de bestanden kosteloos ter beschikking. Je betaalt alleen de verzendkosten voor de cd-roms. Het downloaden is volledig gratis.