Studievoormiddag

Mensen nemen plaats in de zaal voor de studievoormiddagOp 11 mei 2012 hield Ik haat lezen een studievoormiddag naar aanleiding van de campagne. Hier kan je de presentaties terugvinden.

 

 

 

 

Annemie DesoeteLezing over de verbinding tussen dyslexie en Luisterpunt en ADIBib, dus over hoe belangrijk aangepaste hulpmiddelen als leer- en leesboeken zijn, als studiehulp, als leestraining, als opstap voor leesplezier, het verwerven van taalrijkdom, (informatie)geletterdheid ...

Spreker:  prof. dr. Annemie Desoete, hoofddocent UGent, lector Arteveldehogeschool en wetenschappelijk medewerker van Sig

Presentatie Annemie Desoete (pdf - 1843kB)

 

Saskia BoetsHet ABC van Luisterpunt, de Vlaamse openbare bibliotheek voor kids (en volwassenen) met een leesbeperking. Wat is Daisy? Hoe werkt Luisterpunt, voor kinderen en jongeren, voor scholen, voor bibliotheken, voor logopedisten, ... ? Hoe kunnen we samenwerken, wat zijn de mogelijkheden?

Spreker: Saskia Boets, coördinator communicatie en promotie Luisterpunt

Presentatie Saskia Boets (pdf - 2171kB)


 

Ik haat lezen, de campagne. Waarom? Hoe? Bereik?

Spreker: Rebecca Joris, medewerker communicatie en promotie Luisterpunt

Presentatie Rebecca Joris (pdf - 4178kB)

 


Jan RottierEureka ADIBib is de aangepaste digitale bibliotheek voor leerlingen met een beperking in de schriftelijke communicatie. Hoe werken ADIBoeken? Wie mag bestellen, welke programma's kan je gebruiken bij de ADIBoeken?

Spreker: Jan Rottier, gedetacheerde leerkracht bij Eureka Die-'s-lekti-kus voor het project ADIBIb, heeft voordien 15 jaar als GON-begeleider gewerkt

Presentatie Jan Rottier (pdf - 4002kB)


 

Els De SmetDyslexiesoftware: opzet, respons en bevraging. Sinds 2009 is het beleidsdomein Onderwijs en Vorming verantwoordelijk voor de toekenning van dyslexiesoftware aan scholen.

Er wordt kort ingegaan op de procedure en de betrokkenheid van het Samenwerkingsverband van Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB). De scholen die in 2009 en 2010 gratis dyslexiesoftware toegekend kregen, werden dit schooljaar bevraagd over de implementatie met bijzondere aandacht voor de professionaliseringsbehoeften. De resultaten van deze bevraging worden toegelicht.

Spreker: Els De Smet, coördinator van het dyslexiesoftwareproject binnen de vzw SNPB

Presentatie Els De Smet (pdf - 474kB)

 

Bob van den BroeckSlotbeschouwing door Bob van den Broeck, raadgever Gelijke Kansen van minister Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel