Disclaimer

Auteursrecht

 

Copyright ikhaatlezen 2012. Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze site (teksten, beelden, grafieken, geluid, video’s, animatie) valt onder toepassing van het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Ikhaatlezen geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding is verboden. Bepaalde informatie van de internetsite ikhaatlezen.be is onderworpen aan de wetgeving op de auteursrechten voor de eigenaar van dit materiaal, bijvoorbeeld luisterfragmenten van boeken.

 

Ikhaatlezen besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de accuraatheid of actualiteit van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan ikhaatlezen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer ikhaatlezen verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal ikhaatlezen onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

 

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is ikhaatlezen niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Ikhaatlezen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

 

Privacy

 

De persoonsgegevens die je aan ikhaatlezen verstrekt in kader van de wedstrijd of de nieuwsbrief worden opgenomen in de bestanden van Luisterpuntbibliotheek, G. Schildknechtstraat 28, 1020 Brussel. Deze gegevens worden enkel in het kader van respectievelijk de wedstrijd of de nieuwsbrief verwerkt door ikhaatlezen. Je beschikt over een inzage- en correctierecht.

 

Video's

 

Inzenders van de video’s voor de wedstrijd, moeten enkele gedragsregels volgen:

  • Respecteren van de geldende wetgeving. Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
  • Respecteren van de intellectuele rechten zoals auteursrechten van derden of van ikhaatlezen.

Ikhaatlezen behoudt zich het recht voor om video’s niet te publiceren die:

  • onvoldoende aansluiten bij het onderwerp,
  • een gedachtengang weergeven die niet te volgen is,
  • of inbreuk plegen op de geldende wetgeving of op de intellectuele rechten.

Ikhaatlezen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de video’s.

 

© ikhaatlezen, 2012