Eureka Foundation

Geeft ondersteuning en stimulans aan personen met een project rond leerstoornissen.

Eureka Foundation:

  • stimuleert gelijke kansen door studiebeurzen en financiële hulp;
  • bevordert innovatie in preventie en aanpak van leerstoornissen;
  • ondersteunt de projecten van Eureka Onderwijs en Die-’s-Lekti-kus;
  • zet aan tot wetenschappelijk onderzoek met praktijkgerichte toepassingen.

 

www.eurekafoundation.be