Software

Tot nu toe waren ADIBoeken speciaal aangepast voor de software van Kurzweil 3000 en Sprint. Er bestonden A-versies, die volledig leesklaar waren, en B-boeken, waarbij de voorleessoftware nog wat fouten vertoonde.

In de loop van vorig schooljaar werden alle ADIBoeken software-onafhankelijk. Je kan ze nu gebruiken met elke software die deze aangepaste PDF’s kan lezen. Het werden ook allemaal A-versies.

Wil je weten wat je precies kan doen met een ADIBoek en Kurzweil of Sprint?
Bekijk de stap-voor-stap-fiches van ADIBib.