Lezen en schrijven

Kinderen met dyslexie hebben meestal problemen met lezen en schrijven. Ze wisselen woorden en letters van plaats. Ze draaien letters om, wat vooral problemen geeft met sommige letters zoals p, b, q,…

Deze kinderen hebben moeite met de koppeling van de klanken met de woordtekens. Ze moeten met andere woorden steeds opnieuw nadenken wat er staat. Welke klank geeft de letter ‘a’ in combinatie met ‘u’? In de meeste gevallen verbetert het lezen en schrijven wel een beetje. Maar het vergt veel tijd en oefening en wordt nooit optimaal. Dit automatiseringsprobleem zorgt ook voor een tragere verwerking van informatie. Vooral bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk en werken onder druk geeft dit problemen. Er is ook vaak een gebrek aan fijne motoriek, wat zich al eens uit in een onleesbaar handschrift.