Met een handicap naar de school van je keuze

Brochure: Met een handicap naar de school van je keuzeLeerlingen met een handicap (waaronder dyslexie), hebben op school recht op redelijke aanpassingen. Een redelijke aanpassing is een maatregel die het effect van je beperking neutraliseert. Daaronder vallen bijvoorbeeld laptops in de les, tijdens examens en bij het huiswerk, rekenmachines, langere toetstijden enzovoort.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ontvangt geregeld meldingen van leerlingen en ouders die problemen hebben om op school redelijke aanpassingen te verkrijgen. Veel leerkrachten en schooldirecties blijken nog niet vertrouwd zijn met de wettelijke verplichting tot het voorzien van redelijke aanpassingen.

Het Centrum heeft daarom een brochure gemaakt die leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties meer vertrouwd maakt met het begrip 'redelijke aanpassingen': Met een handicap naar de school van je keuze. (Word - 110 KB, Pdf - 653 KB). Ook de brochure 'Dyslexiesoftware! En nu?', een publicatie van de Vlaamse overheid, beantwoordt alle mogelijke vragen die scholen, ouders en andere begeleiders kunnen hebben bij het introduceren van software voor kinderen met dyslexie. 

Ook de zogenaamde  STICORDI-afspraken vallen onder 'redelijke aanpassingen'. Wanneer scholen en ouders samen een STICORDI-aanpak afspreken, komt dat een kind met leerstoornissen erg ten goede. 

Vanaf de invoering van het M-decreet is inclusie de norm. Merk je als ouder dat je kind onterecht geweigerd wordt door een school, dan kan je een klacht indienen bij een van de Meldpunten Discriminatie van Gelijke Kansen in Vlaanderen of bij de Commissie inzake leerlingenrechten en de lokale overlegplatforms (LOP)