Studievoormiddag

Van Ik haat lezen! tot Mag ik nog een boek?

Campagnebeeld meisjeskamerCampagnebeeld jongenskamer

 

 

 

 


 

Studievoormiddag op 11 mei: alles over het wat, hoe en waarom van Daisy-boeken, ADIBoeken en dyslexiesoftware.

Luisterpuntbibliotheek, Eureka ADIBib en het Ministerie van Onderwijs en Vorming heten u van harte welkom, om 9u00 in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Deelname is gratis.
 

De inschrijvingen zijn afgelopen.

 

** Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het beheer van uw inschrijving en desgewenst van uw inschrijving voor de Ik haat lezen-nieuwsbrief. Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in informaticabestanden. Ze geven aanleiding tot het recht van inzage en verbetering zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. **