Waarom?

Een kind dat slecht ziet, draagt een bril … een kind met lees- en/of schrijfproblemen gebruikt ADIBoeken. Kinderen krijgen opnieuw gelijke kansen. Het kind met dyslexie wordt zelfstandiger en kan zijn zoals de andere kinderen. Zo kan het z’n talenten ontplooien en onderwijs volgen dat bij hem/haar past.

Door een tekst te laten voorlezen kunnen de kinderen zich focussen op de inhoud en niet de vorm. Door oefeningen en notities op de computer in te vullen wordt het probleem van een onleesbaar handschrift geëlimineerd. Ook de spellingscorrector en woordvoorspeller kan helpen in vakken die met spelling niets te maken hebben. Met deze hulp zal het kind tijd winnen en zich meer op de les kunnen concentreren.