Op school

Ook op school kunnen de luisterboeken van Luisterpunt een meerwaarde betekenen voor kinderen met dyslexie. Een Daisy-boek lezen in plaats van het gedrukte exemplaar voor boekbesprekingen bijvoorbeeld. Het kind zal zich meer op de inhoud van het boek kunnen focussen en zo meer waarde aan de oefening overhouden. Helaas focussen nog te veel leerkrachten op vorm dan op inhoud. Jij, als begeleider kan hier het verschil maken! 

De leerboeken van ADIBib zijn nog een ander verhaal. Niet elke school wil mee instappen. Omdat ze bang zijn dat een kind met leerproblemen de druk in de klas te hoog maakt, bijvoorbeeld. Of omdat ze te weinig weten over leerstoornissen. Soms vinden ze dat het kind beter af is in aangepast onderwijs… Er kan van alles meespelen.

Zoek samen met de ouders naar een school met een goed zorgbeleid. Zo’n school geeft aandacht aan kinderen met andere noden en heeft daarvoor een plan van aanpak. Zorg dat de ouders de juiste vragen stellen bij inschrijving. Wat doet de school voor deze kinderen? Is er een zorgteam of zorgcoördinator? Hoe gaan de leerkrachten in de praktijk met die speciale zorg om? Hebben ze al ervaring met compenserende ICT in de klas? Staan ze ervoor open?