Links

Luisterpuntbibliotheek: de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking

Youtube

Facebook

- Instagram

ADIBib: stelt digitale versies van gewone, gedrukte schoolboeken ter beschikking aan leerlingen met ernstige lees- en schrijfproblemen.

Youtube

Facebook

- Instagram

Eureka Leuven: Eureka Onderwijs, Eureka Die-'s-lekti-kus en Eureka Foundation maken samen Eureka Leuven. Eureka Leuven wil vooreerst kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen meer kansen geven. Maar Eureka Leuven wil ook de opgedane kennis en ervaring over leerstoornissen en de aanpak ervan verspreiden in alle Vlaamse scholen.

Sprankel: Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen.

Modem: Personen met een beperking, hun familieleden en hulpverleners kunnen bij Modem terecht met vragen over computeraanpassingen en communicatiehulpmiddelen.

Sig: Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met beperkingen en hun omgeving via inclusie en integratie.

Leerzorg: Leerzorg wil het bestaande zorgaanbod in het gewoon en buitengewoon onderwijs beter beschrijven en het binnen eenzelfde, maar verfijnder kader plaatsen. 

De Jeugdboekenmaand: De Jeugdboekenmaand is een project van Iedereen Leest, dat wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De Jeugdboekenmaand is het grootste kinderboekenfestival in Vlaanderen. Stichting Lezen wil hiermee zoveel mogelijk kinderen en jongeren in contact brengen met goede boeken.

De Leesjury: De Leesjury is de grootste boekenjury voor kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL): VVL is de enige wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. Op hun website vind je informatie over hun werking, publicaties, vormingsaanbod en meer. Bezoekers kunnen er bovendien zoeken naar een logopedist in hun buurt.

Makkelijk Lezen Plein (MLP): Een Makkelijk Lezen Plein (MLP) is een speciale voorziening in de Openbare Bibliotheek voor kinderen die moeite hebben met lezen.