Op school

Ook op school kunnen de luisterboeken van Luisterpunt een meerwaarde betekenen voor kinderen met dyslexie. Een Daisy-boek lezen in plaats van het gedrukte exemplaar voor boekbesprekingen bijvoorbeeld. Het kind zal zich meer op de inhoud van het boek kunnen focussen. Op die manier leert hij/zij veel meer uit dit soort oefeningen en zal zo meer waarde aan de oefening overhouden. Helaas focussen nog te veel leerkrachten op vorm dan op inhoud. Overtuig de leerkracht dat hij/zij hier het verschil kan maken!

De leerboeken van ADIBib zijn nog een ander verhaal. Niet elke school wil mee instappen. Omdat ze bang zijn dat een kind met leerproblemen de druk in de klas te hoog maakt, bijvoorbeeld. Of omdat ze te weinig weten over leerstoornissen. Misschien vinden ze wel dat je kind beter af is in aangepast onderwijs. Of zijn ze zélf al niet zo goed met de computer … Er kan van alles meespelen.

Ga voor je kind dus op zoek naar een school met een goed zorgbeleid. Zo’n school geeft aandacht aan kinderen met andere noden en heeft daarvoor een plan van aanpak. Vraag gerust tekst en uitleg voor je je kind inschrijft. Wat doet de school voor deze kinderen? Is er een zorgteam of zorgcoördinator? Hoe gaan de leerkrachten in de praktijk met die speciale zorg om? Hebben ze al ervaring met compenserende ICT in de klas? Staan ze ervoor open?