Daisy-software

De Daisy-software is gratis en kan geïnstalleerd worden op elke laptop of pc. Je kan ze aanvragen bij Luisterpunt, of zelf downloaden: AMIS-software voor Windows (download start meteen) of Olearia voor Mac.

Deze software heeft dezelfde voordelen als de Daisy-speler. Enkel de mobiliteit van de Daisy-spelers ontbreekt.